Latest News

UMK, FIRST UNIVERSITY TO ESTABLISH NIOSH@UMK LEARNING CENTRE

Monday, 20 January 2020 12:06

BACHOK 19 January I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) through the Occupational Safety and Health Management Centre (CMEOSH) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Occupational Safety and Health Institute (NIOSH) to raise awareness of occupational safety and health among workers in this country.

The signing of the MoU was signed by UMK Vice-Chancellor, Prof. Dato 'Ts. Dr. Noor Azizi Ismail while NIOSH is represented by NIOSH Executive Director, YB. Haji Ayop Salleh, at Seminar Room 2, Level 2, UMK Bachok Chancellery Building, on January 19, 2020.

The event was also attended by the Chairman of NIOSH, YB. Alice Lau Kiong Yieng and UMK Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation), Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah |

The signed MoU also takes into account the establishment of the NIOSH @ UMK Training Centre to enable the study of occupational safety and health in the country. At the event, NIOSH satellite office key giving ceremony was held at UMK City Campus, Pengkalan Chepa in early 2020.

Prof. Dato 'Ts. Dr. Noor Azizi said through the strategic cooperation of UMK-NIOSH the industry concept of the university will showcase UMK's strength and expertise in building industry and society while making UMK the first Entrepreneurial University in leading aspects of occupational safety and employee health among Institutions of Higher Education in the country.

He said the collaboration also provided an opportunity for UMK and NIOSH residents to collaborate in research related to the Occupational Safety and Health Programme (OSH) and to provide data, information and expertise for OSH-related publications.

"Both sides have agreed to work together to build the capacity of the DF's specialist through exchange and appointment of Visiting Technical Specialists as well as the development of future facilities including the construction of the NIOSH-UMK Collaborative Laboratory at the NIOSH East Coast Regional Office in Kerteh," he said.

He added that the UMK's success in the workers' safety and health programme began after receiving the National Occupational Safety and Health (Higher Institution Education Category) Award 2018, presented by the Deputy Prime Minister of Malaysia, YAB. Dato 'Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, last year.

“UMK continues to step up and take on the challenge of gaining international recognition and on November 26, 2019, UMK has been certified with the ISO 45001: 2018 certification.

“Various challenges and sacrifices have been made in ensuring that UMK is the catalyst for best OSH practice among the Public Universities in Malaysia. This also shows that UMK is an organisation that practices occupational safety and health in accordance with international standards,” he said.

Meanwhile, YB Alice Lau Kiong Yieng said the collaboration was a very important platform to further enhance the research output of the OSH in this country, understood by UMK as a thriving public higher education institution, and active in conducting OSH-related research.

She said that in line with the initiatives implemented by NIOSH in the same field, this cooperation is very effective as it will also provide positive benefits to employers and employees especially in reducing the risk of workplace accidents.

“Through the sharing of expertise and ideas between NIOSH and the UMK, it also enables more effective OSH studies and solutions to be developed in accordance with the National Occupational Safety and Health Policy (DKKPN) aimed at protecting workers' rights in a safe, healthy and conducive work environment.

“I believe the MoU signed today will enable both parties to explore greater space and opportunities when the facilities and expertise in the OSH are shared. Combined with the skills and experience of the UMK academic staff and NIOSH specialists will be able to produce excellent results to increase the level of OSH and awareness of it and thus reduce employment accidents nationwide,” she said.

By I Corporate Communication Centre

UMK, UNIVERSITI PERTAMA TUBUH PUSAT PENGAJARAN LATIHAN NIOSH@UMK

Sunday, 19 January 2020 18:31

WhatsApp Image 2020 01 19 at 5.52.13 PM

BACHOK 19 Januari I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) melalui Pusat Pengurusan Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (CMEOSH) menandatangani Memorandum Perjanjian Persefahaman (MoU) dengan Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) bagi meningkatkan tahap kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam kalangan pekerja di negara ini.


Pemeteraian MoU itu ditandatangani oleh Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail manakala NIOSH diwakili Pengarah Eksekutif NIOSH, YB. Haji Ayop Salleh, di Bilik Seminar 2, Aras 2 Bangunan Canselori UMK Bachok, pada 19 Januari 2020.
Majlis tersebut juga disaksikan oleh Pengerusi NIOSH, YB. Puan Alice Lau Kiong Yieng dan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UMK, Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah.


MoU yang ditandatangani turut mengambil kira penubuhan Pusat Pengajaran Latihan NIOSH@UMK untuk membolehkan kajian bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini dapat dijalankan. Pada majlis itu, turut berlangsung majlis penyerahan kunci pejabat satelit NIOSH yang berpangkalan di UMK Kampus Kota, Pengkalan Chepa pada awal tahun 2020.


Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi berkata, melalui kerjasama strategik UMK-NIOSH berkonsepkan industri dalam universiti ini akan memperlihatkan kekuatan dan kepakaran UMK dalam membangun industri dan masyarakat sekaligus menjadikan UMK sebagai Universiti Keusahawanan pertama dalam peneraju aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan Institusi Pengajian Tinggi di negara ini.


Beliau berkata, kerjasama ini turut membuka peluang kepada warga UMK dan NIOSH melaksanakan koloborasi dalam bidang penyelidikan berkaitan Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) selain menyumbang data, informasi dan kepakaran bagi tujuan penerbitan berkaitan KKP.
“Kedua- dua pihak telah bersetuju untuk bekerjasama bagi membina keupayaan tenaga pakar KKP melalui pertukaran dan pelantikan Pakar Teknikal Pelawat serta kerjasama pembangunan kemudahan masa hadapan termasuk pembinaan Makmal Perindustrian Kolaborasi NIOSH-UMK di Pejabat NIOSH Wilayah Pantai Timur, Kerteh,” katanya.


Tambah beliau, kejayaan UMK berkaitan program keselamatan dan kesihatan pekerja bermula selepas menerima penerima Anugerah Cemerlang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (Kategori Institut Pendidikan Tinggi) 2018, yang disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, YAB. Dato’ Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, pada tahun lepas.


“UMK terus melangkah dan menyahut cabaran untuk mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan pada tarikh 26 November 2019, UMK telah di iktiraf dengan pensijilan ISO 45001:2018.


“Pelbagai cabaran dan pengorbanan telah dilakukan dalam memastikan UMK sebagai pencetus amalan OSH terbaik di antara Universiti Awam di Malaysia. Ini juga menunjukkan bahawa umk merupakan sebuah organisasi yang mengamalkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengikut piawaian antarabangsa,” katanya.
Sementara itu, YB Alice Lau Kiong Yieng berkata, kolaborasi ini sebagai satu platform yang amat penting bagi meningkatkan lagi hasil penyelidikan dalam bidang KKP di negara ini dimana difahamkan UMK sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi awam yang sedang berkembang maju, dan aktif dalam menjalankan penyelidikan berkaitan KKP.


Katanya, selari dengan inisiatif yang dilaksanakan pihak NIOSH dalam bidang yang sama, jalinan kerjasama ini amat bertepatan kerana ia akan turut memberikan manfaat positif kepada pihak majikan dan pekerja khususnya dalam mengurangkan risiko kemalangan di tempat kerja.

“Melalui perkongsian kepakaran dan idea di antara NIOSH dan UMK ini juga membolehkan lebih banyak kajian dan penyelesaian KKP yang efektif dibangunkan selaras dengan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (DKKPN) yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja dalam persekitaran kerja yang selamat, sihat dan kondusif.


“Saya percaya MoU yang ditandatangani pada hari ini akan membolehkan kedua-dua pihak meneroka ruang dan peluang yang lebih besar apabila kemudahan dan juga kepakaran dalam bidang KKP dapat dikongsi bersama. Dengan gabungan kemahiran dan pengalaman kakitangan akademik UMK dan tenaga pakar NIOSH akan dapat membuahkan hasil yang cemerlang demi meningkatkan tahap KKP dan kesedaran mengenainya dan seterusnya mengurangkan kemalangan pekerjaan di seluruh negara,” katanya.


Oleh I Pusat Komunikasi Korporat

JOM BELAJAR SAMBIL KERJA DI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA MUDA SECARA SEPARUH MASA UMK

Friday, 17 January 2020 23:01
IMG 20200117 WA0026
 
 
PENGKALAN CHEPA 15 Januari Pusat Pendidikan Luar UMK (UMKCEE) mengambil pendekatan terkini dengan mempromosikan Program Pengajian Sarjana Muda secara Separuh Masa di Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dengan mengadakan sesi penerangan dan taklimat tentang peluang pengajian separuh masa khususnya kepada agensi kerajaan dan badan berkanun di Kelantan.
Pengarah UMKCEE, Prof. Madya Ts. Dr. Zuraimi Abdul Aziz berkata, program pengajian di peringkat ijazah sarjana muda itu menyediakan syarat kemasukan secara mudah dan membuka peluang kepada mana-mana individu yang berminat menyambung pelajaran di peringkat ijazah pertama tanpa pendidikan formal.
Katanya, ini adalah salah satu usaha yang dijalankan oleh pihak UMKCEE bagi membantu mereka yang berminat untuk melanjutkan pengajian peringkat ijazah terutama kepada mereka yang sedang bekerja.
“Siri taklimat ini juga untuk memberi maklumat terkini dan lebih jelas kepada penjawat awam atau kakitangan badan berkanun bagi meningkatkan kelayakan akademik di peringkat Ijazah untuk peningkatan kerjaya yang lebih baik.
“Inisiatif  UMKCEE ini adalah selaras dengan komitmen dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM-PT) 2015-2025 dengan merealisasikan Lonjakan ke-3 bagi menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat,” katanya selepas sesi Taklimat Pengajian Ijazah Separuh Masa kepada 80 kakitangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Negeri Kelantan di Bilik Mesyuarat Sekebun Bunga, pejabat KPDNHEP Kota Bharu, Kelantan, pada 14 Januari 2020. 
Turut hadir, Pengarah KPDNHEP Kelantan, Tuan Adnan Hj Abd Rahman.
Tambahnya, penawaran program secara separuh masa (sambilan) ini adalah untuk menggalakkan pembelajaran berterusan di kalangan pekerja  yang tidak berkesempatan melanjutkan pengajian sebelum ini ke peringkat Sarjana Muda. 
“Syarat kemasukan dan keperluan khas program adalah dengan kelulusan STPM, STAM, matrikulasi, sijil yang diiktiraf oleh MQA, diploma atau lulus ujian sijil Apel A. Manakala tempoh pengajian yang dijalankan adalah minimun selama empat tahun dengan kelas kuliah diadakan pada setiap hujung minggu serta pengambilan jumlah kredit yang fleksibel.
“Sebanyak 4 program pengajian ditawarkan iaitu Sarjana Muda Keusahawanan (Perdagangan) Sarjana Muda Keusahawanan (Logistik dan Perniagaan Pengedaran),
Sarjana Muda Keusahawanan (Peruncitan)
 dan Sarjana Muda Keusahawanan (Pelancongan).
 
Misi jelajah penerangan ini akan diteruskan di seluruh negara dengan negeri Terengganu menjadi tempat kedua untuk disantuni. 
 
Oleh: Pusat Komunikasi Korporat
 

IMG 20200122 WA0013

 
Page 1 of 118

What Our International Students Say?

Latest Update: 23 January 2020

E-Community 

Contact

Universiti Malaysia Kelantan,
16300 Bachok
Kelantan

Tel: +609-771 7000/ +609-779 7400/ +609-779 7000

UMK Helpdesk
Enquiry/Suggestion

 

Search