Latest News

SEMINAR ISEB 2018 PLATFORM MENDEPANI REVOLUSI PERINDUSTRIAN 4.0

0I1A8102

Oleh : Pusat Hal Ehwal Korporat

Foto : Al Azam Razi

KOTA BHARU 25 November I Penggunaan teknologi internet dalam memasarkan produk kepada pelanggan secara dalam talian perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan untuk memastikan perniagaan kekal relevan serta sebagai kaedah terbaik dalam usaha mengembangkan portfolio perniagaan.

Pengarah Urusan, Mydin Mohamed Holdings Bhd, Dato’ Wira Ameer Ali Mydin, platform membeli belah secara atas talian yang semakin mendapat perhatian pada era digital ini menuntut usahawan lebih kreatif dan bergerak seiring perkembangan teknologi tanpa meminggirkan nilai moralnya.

Beliau berkata, ini adalah selari dengan peralihan revolusi industri IR4.0 yang menuntut supaya masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan peralihan seperti yang berlaku terhadap perkembangan teknologi masa kini.

“Dunia perniagaan semakin mencabar dan melalui persaingan yang sengit namun sikap tidak berputus asa perlu menjadi asas kuat untuk berjaya,” katanya pada Seminar Keusahawanan dan Perniagaan Antarabangsa (ISEB) kali ke-6 di Hotel Perdana, Kota Bharu, Kelantan, pada 24 November 2018.

ISEB 2018 adalah anjuran Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan (FKP) dengan kerjasama Universitas Jayabaya, Universitas La Tansa Indonesia dan Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS) Indonesia.

Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Husaini Omar, telah menyempurnakan perasmian ISEB 2018 yang bertemakan Empowering Entrepreneurship Through Industrial Revolution 4.0.

Turut hadir, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dr. Rafi Yaacob, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Dato’ Dr. Ibrahim Che Omar dan Dekan FKP, Prof. Madya Dr. Zailani Abdullah dan Tokoh Akademik, Prof. Adjung Shamsuddin Mohd Mahayidin

Sementara itu, Prof. Dato’ Dr. Husaini berkata, penganjuran ISEB 2018 adalah bermatlamatkan menggalakkan pembudayaan dan perkongsian idea dikalangan penyelidik, pelajar, pembuat polisi dan pengamal dalam bidang berkaitan untuk lebih memahami berkaitan isu-isu global (berkait bidang keusahawanan, perniagaan dan ekonomi, teknologi maklumat, kewangan islam dan pengurusan).

Katanya, ISEB adalah juga sebahagian usaha UMK memperkasa bidang keusahawanan dalam mendepani Revolusi Industri 4.0. untuk membuka ruang kepada UMK melalui FKP membina jaringan dan kerjasama dengan pemain industri dan institusi yang berkaitan dalam perniagaan.

“Persidangan ini sebagai platform dan wadah dalam konteks percambahan minda dikalangan ahli akademik khususnya dan masyarakat umumnya untuk lebih memahami berkaitan tema-tema yang akan diutarakan (seperti kreativiti, pemasaran, logistik dan sebagainya).

“Bidang keusahawanan mempunyai kaitan rapat dengan perkembangan teknologi dan keadaan itu menuntut usahawan dan pemain industri mempersiapkan diri menguasai bidang tersebut,” katanya.

Justeru itu, beliau berkata, kajian dan penemuan dalam bidang ini bukan sahaja boleh dikongsikan kepada pelajar tetapi lebih menyeluruh kepada semua pihak terutama usahawan dalam memperkasa keupayaan mendepani cabaran semasa dunia perniagaan.

0I1A8166

Read 2020 times
Rate this item
(0 votes)

What Our International Students Say?

Latest Update: 19 Oktober 2020

E-Community 

Contact

Universiti Malaysia Kelantan,
16300 Bachok
Kelantan

Tel: +609-771 7000/ +609-779 7400/ +609-779 7000

 

Search