Latest News

PERTANDINGAN INOVASI CETUS KREATIVITI STAF PUSAT PENGAJIAN BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSANIAH

inovasi

Oleh : Pusat Hal Ehwal Korporat

Foto : Pusat Pengajian Bahasa & Pembangunan Insaniah

BACHOK I Sebanyak 14 produk penyelidikan dan inovasi daripada 13 peserta bersaing dalam Pertandingan Inovasi (CCI 2018) anjuran Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PBI) yang diadakan di UMK Bachok, Tangok, Kelantan, pada 30 November 2018.

Penganjuran CCI 2018 bagi menggalakkan penghasilan inovasi dan kreativiti berdasarkan hasil penyelidikan dan perkongsian idea-idea baharu dan inovatif daripada staf akademik dan bukan akademik di PBI.

Timbalan Pengarah (Penyelidikan & Inovasi), Prof. Madya Dr. Yohan Kurniawan, berkata, program itu ternyata mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 13 peserta yang mempamerkan pelbagai hasil kajian dan projek penyelidikan.

inovasi2Beliau berkata, pertandingan ini bertujuan berkongsi pengalaman dan idea-idea baharu dan inovatif untuk membangunkan budaya berfikir kreatif dan inovatif di kalangan kakitangan akademik dan bukan akademik PBI.

“Selain itu, dapat mewujudkan semangat bersaing secara positif dalam konteks ilmiah di PBI sekaligus memberi pengalaman baharu khususnya untuk penyertaan pertandingan inovasi di peringkat nasional dan antarabangsa.

“Terdapat tiga kategori yang dipertandingkan dalam CIC 2018 iaitu kategori A : Invention, Innovation & Amp; Design on e-Learning, kategori B : Creative & Amp; Innovative Ideas dan kategori C : Research Grants dengan menawarkan sebanyak 15 pingat iaitu (lima pingat emas, lima pingat perak dan lima pingat gangsa),” katanya.

Turut diadakan program Syarahan Kesarjanaan PBI siri 4/2018 oleh Prof. Madya Dr. Kamarulzaman Abdul Ghani yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memperkasa bidang kepakaran yang dimiliki oleh Profesor atau Profesor Madya di PBI.

Selain itu, turut diadakan aktiviti keusahawanan untuk staf PBI dengan pembukaan gerai jualan bagi menggalakkan dan membudayakan semangat keusahawanan dalam kalangan staf PBI.

Menurut Prof. Madya Dr. Yohan, program pertandingan CCI 2018 membolehkan pihak PBI menjana penerokaan produk dan idea kreatif dan inovatif baharu di kalangan staf PBI.

“Ini secara tidak langsung membuka minda dan persepsi staf PBI berhubung pertandingan inovasi menerusi pengiktirafan produk kreatif dan inovatif daripada staf PBI untuk dipertandingan di peringkat kebangsaan serta antarabangsa.

“Pencapaian terbaik adalah kita berjaya memupuk budaya dan semangat mengikuti pertandingan inovasi dalam kalangan staf PBI dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman menyertai mengikuti pertandingan inovasi dalam kalangan staf PBI,” katanya.

Read 1650 times
Rate this item
(0 votes)

What Our International Students Say?

Latest Update: 2 Julai 2020

E-Community 

Contact

Universiti Malaysia Kelantan,
16300 Bachok
Kelantan

Tel: +609-771 7000/ +609-779 7400/ +609-779 7000

UMK Helpdesk
Enquiry/Suggestion

 

 

lamanwebumk

Search