Print this page
PROGRAM I LOVE ENGLISH WITH UMK  MODEL PINTAR PEMAHAMAN BAHASA INGGERIS

PROGRAM I LOVE ENGLISH WITH UMK MODEL PINTAR PEMAHAMAN BAHASA INGGERIS

Foto I Aiman Syazwan

KOTA BHARU 29 Julai I Murid-murid Sekolah Kebangsaan Kedai Buloh 2, Kota Bharu, Kelantan bersama dalam Pelancaran Program Keusahawanan Kanak-Kanak: Pembelajaran dan Penyelidikan Berasaskan Inkuiri sempena Majlis Penutup “I love English with UMK,” Prof@School, Universiti Malaysia Kelantan.  Majlis Penutup program ini telah dirasmikan oleh Y. Brs. Prof. Ts. Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Universiti Malaysia Kelantan. 

Program  “I love English with UMK”  telah disempurnakan dengan jayanya bermula dari 17 April; 19 Jun; 17 Julai; dan 29 Julai 2019. Tumpuan utama adalah dalam Aktiviti pengukuhan pemahaman dan penulisan mata pelajaran Bahasa Inggeris kepada 65 murid-murid Tahun 6 yang akan menduduki UPSR pada bulan September, 2019 ini. 

Program ini dilihat telah memberi pelbagai dorongan, minat dan motivasi murid-murid untuk memperbaiki tahap pembelajaran dan pemahaman Bahasa Inggeris demi kecemerlangan akademik masing-masing.

Pihak Universiti juga mengucapkan tahniah, kepada para guru-guru dan ibu bapa terutamanya pihak Guru Besar SK Kedai Buloh 2 telah yang memberi sokongan moral kepada anak-anak dalam menjayakan program ini. Seorang profesor, dua orang pensyarah dan 7 graduan Universiti Malaysia Kelantan turut menjayakan program ini.

Read 1055 times
Rate this item
(0 votes)