Latest News

SEMINAR PENTADBIR UMK 2017 MENYELUSURI PENTADBIR HOLISTIK DAN SEIMBANG KE ARAH PENGUKUHAN KUALITI

Oleh : Pusat Hal Ehwal Korporat                                   Foto : Al Azam Razi

 

PARA Pentadbir Universiti disarankan mengekalkan prestasi perkhidmatan cemerlang dan lebih profesional sejajar dengan peranannya dalam mempertingkatkan kualiti kerja yang lebih produktif, berkualiti dan inovatif.

Mantan Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Dr. Mortaza Mohamed berkata, untuk keberhasilan pencapaian yang cemerlang pentadbir perlu lebih gigih berusaha kerana penghasilan hasil kerja pada masa kini bukan berdasarkan kepada output atau bilangan kerja yang dihasilkan tetapi lebih kepada outcome iaitu keberkesanan.

Beliau berkata, melalui penganjuran Seminar Pentadbir Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 2017 ini adalah untuk memastikan kualiti perkhidmatan dan tadbir urus organisasi berada di tahap yang tinggi sekaligus dapat mengatasi segala kelemahan.

“Ini juga sebagai wadah perkongsian terbaik amalan terbaik sebagai tanda aras kepada penambahbaikan tadbir urus dan pengurusan sumber manusia yang lebih cekap dan efisyen.

“Seminar ini juga sebagai medan perkongsian amalan terbaik tadbir dan pengurusan sumber manusia di UMK dan boleh dijadikan sebagai satu cabaran untuk memuhasabahkan diri, melipatgandakan usaha untuk meningkatkan kreativiti, produktiviti dan kualiti dari segi keberhasilan kerja,” katanya pada Seminar Pentadbir UMK 2017 bertemakan Pentadbir Holistik Dan Seimbang Ke Arah Pengukuhan Kualiti, di Hotel Perdana, Kota Bharu, Kelantan, pada 30 Disember 2017.

Turut hadir, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dr. Mohd Hassan Mohd Osman, Penolong Naib Canselor (Pembangunan Infrastruktur & Pengurusan Aset), Prof. Ir. Dr. Shah Nor Basri dan Pendaftar UMK, Mejar (K) Pauzi Pak Chu.

Seminar anjuran Presiden Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas (PERTISA) ini dihadiri oleh seramai 104 pentadbir UMK.

Dalam pada itu, Mejar (K) Pauzi berkata, pentadbir perlu membudayakan amalan konsep pengurusan tadbir urus yang baik berlandaskan kepada etika, produktiviti, kualiti, integriti dan akauntabiliti memandangkan fungsi pentadbir tidak boleh dilihat sebagai tempat mengurus sumber manusia sahaja.

Katanya, seminar ini yang memberi peluang kepada para pentadbir berkongsi amalan-amalan terbaik dalam tadbir urus dan pengurusan, maka saya menyeru kepada semua pentadbir yang hadir agar dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi.

“Kejayaan sesuatu pengurusan tidak akan tercapai tanpa komitmen, perancangan dan pelaksanaan yang aktif dan dalam pelaksanaan kerja di UMK yang mencabar, sesungguhnya kepentingan dalam melaksanakan kerja memerlukan kefahaman dan penjelasan yang tepat.

Tambah beliau, pentadbir harus sedar bahawa terdapat beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh UMK pada masa ini yang boleh membantutkan kejayaan contohnya perkara terpenting ialah tekanan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan bajet yang lebih kecil dan realiti pelaksanaan termasuk isu kurang jelas.

“Pentadbir universiti adalah pendokong dan penyokong utama proses pengurusan di UMK yang boleh terus melangkah ke hadapan menjulang aspirasi kepimpinan universiti,” katanya.

Sementara itu, Mantan Presiden PERTISA, En Raja Azlan Raja Ismail, menyifatkan seminar itu memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi cabaran yang dihadapi serta inisiatif-insiatif yang boleh dilaksanakan ke arah memastikan Pentadbir UMK berada di tahap prestasi yang hebat.

Katanya, seminar ini juga memberi latihan dan pengetahuan kepada pentadbir tentang fungsi serta peranan yang perlu dimainkan dalam pembangunan sesebuah organisasi disamping menyediakan ruang untuk membincangkan kepentingan meningkatkan kemahiran dan kefahaman tentang tadbir urus universiti secara holistik.

Read 2124 times Last modified on Wednesday, 03 January 2018 15:57
Rate this item
(0 votes)

What Our International Students Say?

Latest Update: 21 May 2020

E-Community 

Contact

Universiti Malaysia Kelantan,
16300 Bachok
Kelantan

Tel: +609-771 7000/ +609-779 7400/ +609-779 7000

UMK Helpdesk
Enquiry/Suggestion

 

 

lamanwebumk

Search