Latest News

Items filtered by date: January 2018

Oleh : Pusat Hal Ehwal Korporat                                   Foto : Al Azam Razi

 

PARA Pentadbir Universiti disarankan mengekalkan prestasi perkhidmatan cemerlang dan lebih profesional sejajar dengan peranannya dalam mempertingkatkan kualiti kerja yang lebih produktif, berkualiti dan inovatif.

Mantan Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Dr. Mortaza Mohamed berkata, untuk keberhasilan pencapaian yang cemerlang pentadbir perlu lebih gigih berusaha kerana penghasilan hasil kerja pada masa kini bukan berdasarkan kepada output atau bilangan kerja yang dihasilkan tetapi lebih kepada outcome iaitu keberkesanan.

Beliau berkata, melalui penganjuran Seminar Pentadbir Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 2017 ini adalah untuk memastikan kualiti perkhidmatan dan tadbir urus organisasi berada di tahap yang tinggi sekaligus dapat mengatasi segala kelemahan.

“Ini juga sebagai wadah perkongsian terbaik amalan terbaik sebagai tanda aras kepada penambahbaikan tadbir urus dan pengurusan sumber manusia yang lebih cekap dan efisyen.

“Seminar ini juga sebagai medan perkongsian amalan terbaik tadbir dan pengurusan sumber manusia di UMK dan boleh dijadikan sebagai satu cabaran untuk memuhasabahkan diri, melipatgandakan usaha untuk meningkatkan kreativiti, produktiviti dan kualiti dari segi keberhasilan kerja,” katanya pada Seminar Pentadbir UMK 2017 bertemakan Pentadbir Holistik Dan Seimbang Ke Arah Pengukuhan Kualiti, di Hotel Perdana, Kota Bharu, Kelantan, pada 30 Disember 2017.

Turut hadir, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dr. Mohd Hassan Mohd Osman, Penolong Naib Canselor (Pembangunan Infrastruktur & Pengurusan Aset), Prof. Ir. Dr. Shah Nor Basri dan Pendaftar UMK, Mejar (K) Pauzi Pak Chu.

Seminar anjuran Presiden Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas (PERTISA) ini dihadiri oleh seramai 104 pentadbir UMK.

Dalam pada itu, Mejar (K) Pauzi berkata, pentadbir perlu membudayakan amalan konsep pengurusan tadbir urus yang baik berlandaskan kepada etika, produktiviti, kualiti, integriti dan akauntabiliti memandangkan fungsi pentadbir tidak boleh dilihat sebagai tempat mengurus sumber manusia sahaja.

Katanya, seminar ini yang memberi peluang kepada para pentadbir berkongsi amalan-amalan terbaik dalam tadbir urus dan pengurusan, maka saya menyeru kepada semua pentadbir yang hadir agar dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi.

“Kejayaan sesuatu pengurusan tidak akan tercapai tanpa komitmen, perancangan dan pelaksanaan yang aktif dan dalam pelaksanaan kerja di UMK yang mencabar, sesungguhnya kepentingan dalam melaksanakan kerja memerlukan kefahaman dan penjelasan yang tepat.

Tambah beliau, pentadbir harus sedar bahawa terdapat beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh UMK pada masa ini yang boleh membantutkan kejayaan contohnya perkara terpenting ialah tekanan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan bajet yang lebih kecil dan realiti pelaksanaan termasuk isu kurang jelas.

“Pentadbir universiti adalah pendokong dan penyokong utama proses pengurusan di UMK yang boleh terus melangkah ke hadapan menjulang aspirasi kepimpinan universiti,” katanya.

Sementara itu, Mantan Presiden PERTISA, En Raja Azlan Raja Ismail, menyifatkan seminar itu memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi cabaran yang dihadapi serta inisiatif-insiatif yang boleh dilaksanakan ke arah memastikan Pentadbir UMK berada di tahap prestasi yang hebat.

Katanya, seminar ini juga memberi latihan dan pengetahuan kepada pentadbir tentang fungsi serta peranan yang perlu dimainkan dalam pembangunan sesebuah organisasi disamping menyediakan ruang untuk membincangkan kepentingan meningkatkan kemahiran dan kefahaman tentang tadbir urus universiti secara holistik.

Published in Latest News

Oleh : Pusat Hal Ehwal Korporat              Foto : Al Azam Razi

DatoHusaini

PROF DATO’ DR HUSAINI OMAR memulakan tugas secara rasmi sebagai Naib Canselor Universiti Malaysia Kelantan (UMK) yang baharu pada 1 Januari 2018 (Isnin) menggantikan Prof. Dato’ Dr. Mortaza Mohamed yang bersara wajib pada 25 Disember 2017.

Pelantikan Prof. Dato’ Dr. Hussaini sebagai Naib Canselor Keempat  bagi tempoh tiga tahun sehingga 31 Disember 2020 diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

Beliau tiba di Pejabat Canseleri yang terletak di UMK Kampus Kota Pengkalan Chepa kira-kira jam 8.00 pagi  diiringi oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarbangsa), Prof. Dr. Mohd. Hassan Mohd Osman dan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof. Dato’ Abd. Aziz Ab. Latif.

Beliau kemudian diberi taklimat ringkas struktur dan operasi pentadbiran kampus UMK Kampus Kota  oleh Pendaftar UMK, Mejar Pauzi Pak Chu dan Penolong Naib Canselor (Pembangunan Infrastruktur & Pengurusan Aset), Prof. Ir. Dr. Shah Nor Basri.

Setengah jam kemudian beliau ke Pejabat Canseleri yang terletak di UMK Bachok untuk hadir mesyuarat pertama bersama pihak pengurusan UMK.

Prof. Dato’ Dr. Hussaini adalah anak kelahiran Kelantan  pernah memegang jawatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) di Universiti Putra Malaysia (UPM).

Beliau merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Malaya dalam bidang Geologi, sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana di University of Leeds, United Kingdom dalam bidang sama.

2 dato nc baru 2018

Beliau kemudian meneruskan pembelajaran di peringkat Ijazah Doktor Falsafah di UPM dalam bidang Kejuruteraan Sistem, sebelum memulakan kerjaya sebagai pensyarah di universiti berkenaan pada 1996.

Sepanjang tempoh perkhidmatannya bersama UPM, beliau pernah menyandang jawatan Timbalan Dekan dan Dekan Fakulti Kejuruteraan, Pengarah Pusat Pembangunan Perniagaan serta Pengarah Urusan UPM Holdings.

Ketokohan beliau dalam bidang akademik, tadbir urus korporat dan kemampuan memastikan kemampanan kewangan universiti turut terserlah apabila berjaya mengenengahkan hasil-hasil penyelidikan bagi tujuan pengkomersialan.

3 dato nc baru 2018

Pihak Ahli Lembaga Pengarah Universiti dan Warga Universiti Malaysia Kelantan (UMK) merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Dato’ Dr. Husaini bin Omar diatas pelantikan sebagai Naib Canselor Baharu UMK yang bakal meneruskan kesinambungan pencapaian dan sumbangan terhadap kecemerlangan UMK dalam mencapai visi serta misi sebagai universiti berteraskan keusahawanan.

Published in Latest News
Page 2 of 2

What Our International Students Say?

Latest Update: 2 Julai 2020

E-Community 

Contact

Universiti Malaysia Kelantan,
16300 Bachok
Kelantan

Tel: +609-771 7000/ +609-779 7400/ +609-779 7000

UMK Helpdesk
Enquiry/Suggestion

 

 

lamanwebumk

Search