Latest News

Items filtered by date: August 2020

WhatsApp Image 2020 08 25 at 10.04.23 AM

KUALA LUMPUR 23 August I As strategic partners, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) and Technoriant Sdn. Bhd and PKT Logistics Group will continue to work together to implement various academic and entrepreneurship programmes even at difficult times during the COVID-19 pandemic.

Thus, the UMK delegation led by the Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation), Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah has paid an official visit to the offices of both industry partners as a sign of the closeness of the relationship.

The visit was also attended by the Senior Director of UMKEI Entrepreneurship Institute, Prof. Dr. Nik Maheran Nik Muhammad, Director of Centre of University Industry Collaboration (CUIC), Dr. Shah Iskandar Fahmie Ramlee and UMKEI Deputy Registrar, Puan Alifah Adnan.

Industry partners are Dato 'Bruce Lim (Technoriant Sdn. Bhd.) And PKT Logistic Group Chief Executive Officer, Dato' Micheal Tio (DMT).

Both parties have welcomed UMK's intention to organise Collaseum The Arena Entrepreneurship and Business Pitching programme which will be held through a webinar.

This programme has received the cooperation of Growth Malaysia under the auspices of Dato’ Bruce Lim himself.

Meanwhile, Dato Micheal Tio who is a successful entrepreneur and entrepreneur sifu of the country will rock the public university campus in Malaysia with the Entrepreneurship programme run by himself.

Certainly, these programmes that will be implemented can give an impact to UMK students and even the whole country towards producing graduates who have the thinking and culture of entrepreneurs.

Students are not only guided to become entrepreneurs but they can create job opportunities and create new innovations in accordance with the needs of society in the future.

By I Corporate Communications Centre

Published in Latest News

WhatsApp Image 2020 08 25 at 10.04.23 AM

KUALA LUMPUR 23 Ogos I Sebagai rakan strategik, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan Technoriant Sdn. Bhd serta PKT Logistics Group akan terus bekerjasama melaksanakan pelbagai program akademik dan keusahawanan walaupun dalam tempoh sukar ketika pandemik COVID-19.

Justeru, delegasi UMK yang diketuai oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Ts. Dr. Arham Abdullah telah megadakan satu kunjungan rasmi ke pejabat kedua- dua rakan industri sebagai tanda keakraban hubungan yang terjalin.

Kunjungan turut disertai oleh Pengarah Kanan Instistut Keusahawanan UMKEI, Prof. Dr. Nik Maheran Nik Muhammad, Pengarah Pusat Jaringan Industri Universiti (CUIC), Dr. Shah Iskandar Fahmie Ramlee dan Timbalan Pendaftar UMKEI, Puan Alifah Adnan.

Manakala rakan industri ialah Dato’ Bruce Lim (Technoriant Sdn. Bhd.) dan Ketua Pegawai Eksekutif PKT Logistic Group, Dato’ Micheal Tio (DMT).

Kedua-dua pihak telah menyambut baik hasrat UMK untuk menganjurkan program Collaseum The Arena Entrepreneurship dan Business Pitching yang akan diadakan melalui webinar.

Program ini telah mendapat kerjasama Growth Malaysia yang dinaungi oleh Dato’ Bruce Lim sendiri .

Sementara itu, Dato Micheal Tio yang merupakan tokoh usahawan berjaya dan sifu keusahawanan tanah air bakal mengegarkan kampus universiti awam di Malaysia dengan program Keusahawanan yang dikendalikan oleh beliau sendiri.

Pastinya program-program yang akan dilaksanakan ini dapat memberikan impak kepada para mahasiswa UMK malah seluruh negara ke arah melahirkan graduan yang mempunyai pemikiran dan pembudayaan usahawan.

Mahasiswa dan mahasiswi bukan sahaja dibimbing untuk menjadi usahawan malah mereka dapat mencipta peluang pekerjaan dan mencipta inovasi baharu bersesuaian kehendak masyarakat pada masa depan.

Oleh I Pusat Komunikasi Korporat

Published in Latest News

WhatsApp Image 2020 08 23 at 7.09.45 PM

BACHOK 23 Ogos I Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menzahirkan sokongan terhadap usaha pencegahan rasuah dengan menandatangani dokumen iIkrar Bebas Rasuah (IBR) yang diadakan sempena Majlis Menandatangani IBR di Bilik Mesyuarat Eksekutif, Bangunan Canselori, UMK Bachok, Kelantan, hari ini

Majlis menandatangani IBR tersebut disaksikan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Dato' (Dr.) Hussamuddin Hj Yaacub.

Turut hadir, Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Ts. Dr. Noor Azizi Ismail, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dr. Mohd Rafi Yaacob dan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Dr. Arham Abdullah.

Menurut Dato’ (Dr) Hussamudin, IBR merupakan satu inisiatif dan merupakan janji yang dibuat oleh para kepimpinan organisasi agar masing-masing lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan menjauhkan diri daripada sebarang perlakuan rasuah sepanjang memegang jawatan.

Beliau berkata, penzahiran akujanji dalam membanteras rasuah merupakan sikap keterbukaan dan sifat kebertanggungjawaban yang dipamerkan oleh para kepimpinan LPU dengan menandatangani Ikrar Bebas Rasuah bagi memastikan UMK khususnya bebas daripada sebarang gejala rasuah dan salah guna kuasa.

“Justeru, pada hari ini UMK telah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah jenayah rasuah demi memastikan usaha pencegahan rasuah di peringkat Ahli LPU dapat dilaksanakan,” katanya.

Oleh I Pusat Komunikasi Korporat

WhatsApp Image 2020 08 23 at 7.09.44 PM

WhatsApp Image 2020 08 23 at 7.09.44 PM 1

Published in Latest News

WhatsApp Image 2020 08 23 at 11.55.55 AM 2

KOTA BHARU 23 Ogos I Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dipilih sebagai destinasi akhir Kayuhan Jelajah Pusat Sukan Tumpuan (PST) Berbasikal KPT Tuah Merdeka 2020 peringkat Zon Timur, sempena sambutan Hari pada 20 Ogos 2020, sebelum di teruskan ke zon utara.

Kayuhan sempena Hari Kebangsaan itu disertai seramai 23 orang atlet berbasikal dari PST Berbasikal UTeM dan staf dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan UMK.

Kayuhan dari Kampus UniSZA, Gong Badak, Kuala Terengganu sejauh 145 kilometer kira-kira jam 7.00 pagi dan tiba di UMK Bachok pada jam 12.00 tengah hari, sebelum kayuhan diteruskan ke UMK Kampus Kota, Pegkalan Chepa, Kelantan.

Kayuhan Jelajah Pusat Sukan Tumpuan (PST) Berbasikal KPT Tuah Merdeka 2020 ini adalah anjuran Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Pusat Sukan Tumpuan (PST) Berbasikal dan Majlis Sukan Malaysia (MASUM) dan Rakan Sukan : @letsplayperformance membabitkan kayuhan sejauh 1198KM.

Kayuhan telah bermula pada 18 Ogos dan dijangka tamat di kampus Universiti Teknologi Melaka (UTeM), pada 25 Ogos 2020.

Kayuhan merentasi 10 buah negeri dan menjadikan enam buah Universiti Awam sebagai ‘Pit Stop’ bermula dari UTeM, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), UMK, Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan tamat di UteM.

Oleh : Pusat Komunikasi Korporat

WhatsApp Image 2020 08 23 at 11.55.55 AM

WhatsApp Image 2020 08 23 at 11.55.56 AM

WhatsApp Image 2020 08 23 at 11.55.55 AM 1

Published in Latest News

What Our International Students Say?

Latest Update: 22 September 2020

E-Community 

Contact

Universiti Malaysia Kelantan,
16300 Bachok
Kelantan

Tel: +609-771 7000/ +609-779 7400/ +609-779 7000

UMK Helpdesk
Enquiry/Suggestion

 

 

lamanwebumk

Search