Latest News

SEMINAR PENTADBIR UMK 2017 MENYELUSURI PENTADBIR HOLISTIK DAN SEIMBANG KE ARAH PENGUKUHAN KUALITI

Wednesday, 03 January 2018 14:53

Oleh : Pusat Hal Ehwal Korporat                                   Foto : Al Azam Razi

 

PARA Pentadbir Universiti disarankan mengekalkan prestasi perkhidmatan cemerlang dan lebih profesional sejajar dengan peranannya dalam mempertingkatkan kualiti kerja yang lebih produktif, berkualiti dan inovatif.

Mantan Naib Canselor UMK, Prof. Dato’ Dr. Mortaza Mohamed berkata, untuk keberhasilan pencapaian yang cemerlang pentadbir perlu lebih gigih berusaha kerana penghasilan hasil kerja pada masa kini bukan berdasarkan kepada output atau bilangan kerja yang dihasilkan tetapi lebih kepada outcome iaitu keberkesanan.

Beliau berkata, melalui penganjuran Seminar Pentadbir Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 2017 ini adalah untuk memastikan kualiti perkhidmatan dan tadbir urus organisasi berada di tahap yang tinggi sekaligus dapat mengatasi segala kelemahan.

“Ini juga sebagai wadah perkongsian terbaik amalan terbaik sebagai tanda aras kepada penambahbaikan tadbir urus dan pengurusan sumber manusia yang lebih cekap dan efisyen.

“Seminar ini juga sebagai medan perkongsian amalan terbaik tadbir dan pengurusan sumber manusia di UMK dan boleh dijadikan sebagai satu cabaran untuk memuhasabahkan diri, melipatgandakan usaha untuk meningkatkan kreativiti, produktiviti dan kualiti dari segi keberhasilan kerja,” katanya pada Seminar Pentadbir UMK 2017 bertemakan Pentadbir Holistik Dan Seimbang Ke Arah Pengukuhan Kualiti, di Hotel Perdana, Kota Bharu, Kelantan, pada 30 Disember 2017.

Turut hadir, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dr. Mohd Hassan Mohd Osman, Penolong Naib Canselor (Pembangunan Infrastruktur & Pengurusan Aset), Prof. Ir. Dr. Shah Nor Basri dan Pendaftar UMK, Mejar (K) Pauzi Pak Chu.

Seminar anjuran Presiden Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas (PERTISA) ini dihadiri oleh seramai 104 pentadbir UMK.

Dalam pada itu, Mejar (K) Pauzi berkata, pentadbir perlu membudayakan amalan konsep pengurusan tadbir urus yang baik berlandaskan kepada etika, produktiviti, kualiti, integriti dan akauntabiliti memandangkan fungsi pentadbir tidak boleh dilihat sebagai tempat mengurus sumber manusia sahaja.

Katanya, seminar ini yang memberi peluang kepada para pentadbir berkongsi amalan-amalan terbaik dalam tadbir urus dan pengurusan, maka saya menyeru kepada semua pentadbir yang hadir agar dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi.

“Kejayaan sesuatu pengurusan tidak akan tercapai tanpa komitmen, perancangan dan pelaksanaan yang aktif dan dalam pelaksanaan kerja di UMK yang mencabar, sesungguhnya kepentingan dalam melaksanakan kerja memerlukan kefahaman dan penjelasan yang tepat.

Tambah beliau, pentadbir harus sedar bahawa terdapat beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh UMK pada masa ini yang boleh membantutkan kejayaan contohnya perkara terpenting ialah tekanan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dengan bajet yang lebih kecil dan realiti pelaksanaan termasuk isu kurang jelas.

“Pentadbir universiti adalah pendokong dan penyokong utama proses pengurusan di UMK yang boleh terus melangkah ke hadapan menjulang aspirasi kepimpinan universiti,” katanya.

Sementara itu, Mantan Presiden PERTISA, En Raja Azlan Raja Ismail, menyifatkan seminar itu memberi peluang kepada peserta untuk berkongsi cabaran yang dihadapi serta inisiatif-insiatif yang boleh dilaksanakan ke arah memastikan Pentadbir UMK berada di tahap prestasi yang hebat.

Katanya, seminar ini juga memberi latihan dan pengetahuan kepada pentadbir tentang fungsi serta peranan yang perlu dimainkan dalam pembangunan sesebuah organisasi disamping menyediakan ruang untuk membincangkan kepentingan meningkatkan kemahiran dan kefahaman tentang tadbir urus universiti secara holistik.

PROF DATO' DR HUSAINI OMAR MULA TUGAS RASMI SEBAGAI NAIB CANSELOR BAHARU UMK

Tuesday, 02 January 2018 19:22

Oleh : Pusat Hal Ehwal Korporat              Foto : Al Azam Razi

DatoHusaini

PROF DATO’ DR HUSAINI OMAR memulakan tugas secara rasmi sebagai Naib Canselor Universiti Malaysia Kelantan (UMK) yang baharu pada 1 Januari 2018 (Isnin) menggantikan Prof. Dato’ Dr. Mortaza Mohamed yang bersara wajib pada 25 Disember 2017.

Pelantikan Prof. Dato’ Dr. Hussaini sebagai Naib Canselor Keempat  bagi tempoh tiga tahun sehingga 31 Disember 2020 diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia.

Beliau tiba di Pejabat Canseleri yang terletak di UMK Kampus Kota Pengkalan Chepa kira-kira jam 8.00 pagi  diiringi oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarbangsa), Prof. Dr. Mohd. Hassan Mohd Osman dan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof. Dato’ Abd. Aziz Ab. Latif.

Beliau kemudian diberi taklimat ringkas struktur dan operasi pentadbiran kampus UMK Kampus Kota  oleh Pendaftar UMK, Mejar Pauzi Pak Chu dan Penolong Naib Canselor (Pembangunan Infrastruktur & Pengurusan Aset), Prof. Ir. Dr. Shah Nor Basri.

Setengah jam kemudian beliau ke Pejabat Canseleri yang terletak di UMK Bachok untuk hadir mesyuarat pertama bersama pihak pengurusan UMK.

Prof. Dato’ Dr. Hussaini adalah anak kelahiran Kelantan  pernah memegang jawatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) di Universiti Putra Malaysia (UPM).

Beliau merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Malaya dalam bidang Geologi, sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana di University of Leeds, United Kingdom dalam bidang sama.

2 dato nc baru 2018

Beliau kemudian meneruskan pembelajaran di peringkat Ijazah Doktor Falsafah di UPM dalam bidang Kejuruteraan Sistem, sebelum memulakan kerjaya sebagai pensyarah di universiti berkenaan pada 1996.

Sepanjang tempoh perkhidmatannya bersama UPM, beliau pernah menyandang jawatan Timbalan Dekan dan Dekan Fakulti Kejuruteraan, Pengarah Pusat Pembangunan Perniagaan serta Pengarah Urusan UPM Holdings.

Ketokohan beliau dalam bidang akademik, tadbir urus korporat dan kemampuan memastikan kemampanan kewangan universiti turut terserlah apabila berjaya mengenengahkan hasil-hasil penyelidikan bagi tujuan pengkomersialan.

3 dato nc baru 2018

Pihak Ahli Lembaga Pengarah Universiti dan Warga Universiti Malaysia Kelantan (UMK) merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Dato’ Dr. Husaini bin Omar diatas pelantikan sebagai Naib Canselor Baharu UMK yang bakal meneruskan kesinambungan pencapaian dan sumbangan terhadap kecemerlangan UMK dalam mencapai visi serta misi sebagai universiti berteraskan keusahawanan.

PERSARAAN PROFESOR DATO’ DR MORTAZA MOHAMED SETELAH 38 TAHUN SEBAGAI PENJAWAT AWAM

Sunday, 31 December 2017 08:14

persaraan nc mortaza

KOTA BHARU 31 Disember 2017 – Naib Canselor Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Profesor Dato’ Dr. Mortaza Mohamed secara rasmi bersara pada 25 Disember 2017 setelah mencurahkan bakti selama 38 tahun atau 344 bulan dalam bidang pendidikan tinggi.

Dato Dr. Mortaza Mohamed yang bersara wajib merupakan Naib Canselor ketiga UMK (bermula 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2017) akan digantikan dengan Prof. Dato’ Dr. Husaini Omar (mulai 01 Januari 2018) dari Universiti Putra Malaysia (UPM).

Prof. Dato’ Dr. Mortaza memperoleh Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik daripada Universiti of Southampton United Kingdom, Ijazah Sarjana di University of Sheffied UK dalam bidang sama dan seterusnya Ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dalam bidang Kejuruteraan Elektrik (Computer Control).

Sedikit pengalaman Profesor Dato Dr. Mortaza, beliau pernah menjawat jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) di UMK pada 1 Jun 2007 sehingga 2012. Beliau juga peneraju utama di UMP sebagai Pengarah Kampus UTM Cawangan Pahang (pada 1998 sehingga 2001).

Beliau juga mempamerkan kecemerlangan di peringkat antarabangsa apabila dilantik sebagai Profesor Pelawat di The City University London (1989 dan 1990) dan UMIST Manchester pada 1992 sehinggan 1994.

Selain itu, diatas sumbangan dan khidmat bakti yang cemerlang dalam arena pendidikan negara beliau telah dianugerahkan Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP) yang membawa gelaran Dato pada 24 Oktober 2006 oleh Sultan Pahang.

Kemudian pada 11 November 2015 sekali lagi beliau dianugerahkan Dato’ Paduka Mahkota Kelantan (DPMK) oleh Sultan Muhammad V sempena Hari Keputeraan Sultan Kelantan.

Ketokohan beliau dalam bidang akademik dan berpengalaman luas dalam tadbir urus apabila berjaya mengenengahkan pelbagai program pembangunan akademik dan sahsiah pelajar dengan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang menggerakkan program minda keusahawanan pelajar iaitu berjaya menubuhan program keusahawanan sosial, Usahawan Niaga, Usahawan Program e-Biz di 11 Street dengan kerjasama Celcom.

Pada ucapan persaraan beliau telah menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pengurusan staf universiti dan warga UMK diatas perjuangan dan pengorbanan serta sumbangan kepada pembangunan, perkembangan dan kemajuan dalam menggerakkan UMK.

Beliau berkata, pihak universiti telah meletakkan pada landasan yang selesa untuk bergerak pada masa hadapan dan semua pentadbir di bawah Pendaftar UMK, Mejar Pauzi Pak Chu yang berjaya mengemudi pentadbir ke arah peningkatan sistem tadbir urus yang cekap dan baik setiap tahun.

Pihak Ahli Lembaga Pengarah Universiti dan Warga Universiti Malaysia Kelantan (UMK) merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Prof Dr Mortaza Mohamed, mantan Naib Canselor UMK atas khidmat bakti dan kepimpinan beliau sepanjang memegang jawatan sebagai Naib Canselor UMK mulai 1 Januari 2015 hingga 31 Disember 2017.

 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi alamat dan talian seperti berikut:

 

EN MOHAMAD NAIM IDRIS
Pusat Hal Ehwal Koprorat
UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

No. Tel : 09 – 771 7000
No. Faks : 09 – 771 7022        
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

What our Student say?

E-Community 

Contact

Universiti Malaysia Kelantan
Karung Berkunci 36,
Pengkalan Chepa, 16100,
Kota Bharu, Kelantan

Tel: +609-771 7000

UMK Helpdesk
Enquiry/Suggestion

 

Search