A- A A+
logoumk10tahun

keserakanan

UMK DAN IKTBN KOMIITED JAYAKAN KONSEP KESAKSAMAAN DAN KESERAKANAN UNTUK TINGKATKAN TADBIR URUS

Oleh : Syarimie Wosley      Foto : Al Azam Razi

UNIVERSITI Malaysia Kelantan (UMK) dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) akan bekerjasama untuk menjayakan konsep kesaksamaan dan keserakanan yang memfokuskan tiga perkara utama iaitu program pembangunan pembelajaran sepanjang hayat (PSH), pembangunan akademik dan gunasama prasarana.

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dr. Mohd Hassan Mohd Osman, berkata, universiti  perlu mengambil peluang diatas  konsep keserakanan dan kebersamaan ini dalam usaha untuk menjayakan agenda pendidikan di negeri ini yang dilihat  sebagai koloborasi yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.

keserakanan2Beliau berkata, ini adalah selaras dengan saranan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) yang menekankan konsep Keserakanan dan Kesepunyaan dimana Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) perlu menjalinkan kerjasama di kalangan IPT dengan mengamalkan konsep berasaskan commonality and congeniality berasaskan prinsip saling menghormati, kerjasama dan menolak cara kerja silo.

“Walaupun UMK dan IKTBN berfokus kepada bidang yang berlainan namun ketidaksamaan inilah yang akan memberikan sinergi yang begitu baik dalam pengurusan.

“Melalui kolokium ini ketiga-tiga perkara utama itu diharap dapat diperhalusi bersama diantara kedua-dua pihak seterusnya dilaksanakan dalam memastikan hasrat yang murni dalam melahirkan bangsa dan negara yang maju ke hadapan,” katanya pada perasmian Kolokium Keserakanan dan Kebersamaan UMK dan IKBTN di Bilik Mesyuarat Lembaga Senat, UMK Kampus Kota, Pengkalan Chepa, pada 23 Mac 2017.

Turut hadir, Penolong Naib Canselor (Pembangunan Korporat & Pengurusan Kualiti), Prof. Rosdi Ab. Rahman, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan IKTBN Bachok, Pn. Hjh. Kamariah Mahmood, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar IKTBN Bachok, Pn. Laila Nazura Nawi.

Menurut Prof. Dr. Mohd Hassan, hasil daripada perbincangan ini beberapa keputusan boleh dicapai iaitu ahli boleh berganding bahu menyampaikan pengalaman pembelajaran yang unik, boleh berkongsi sumber insan dan kewangan, menjalankan penyelidikan berimpak tinggi bersama-sama dan boleh mengeluarkan sijil, diploma dan ijazah bersama.

“Asas kesepunyaan ini adalah saling hormat-menghormati dan keserakanan (collegiality) amat diperlukan dalam keadaan ekonomi masih dalam proses pengukuhan sehingga terdapat keperluan peruntukan kewangan yang perlu diselaraskan melalui pengurangan bajet tahun semasa setiap agensi.

“Saya percaya dengan konsep kesepunyaan ini membolehkan penjimatan kos dan pengoptimuman sumber dapat dilaksanakan,” jelas beliau.

Dalam kolokium itu, pelbagai inisiatif  telah diwujudkan khususnya berkaitan dengan kluster akademik iaitu pengambilan pelajar, kerjasama pameran dan pembelajaran mengenai perabot,  gunasama prasarana seperti penyewaan asrama dan fasiliti, pengajian sepanjang hayat iaitu perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris serta program lanjutan pengajian tenaga pengajar.

Oleh : Nor Alizam Shafie        Foto : Abd. Halim Ab. Aziz

BWX1

JELI berpotensi menjadi hab pengeluar pokok buluh dan sekaligus dikenali sebagai Green Bamboo Valley  berikutan potensi sumber alam yang terdapat di kawasan daerah tersebut.

Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed, menyarankan supaya Universiti Malaysia Kelantan (UMK) mengambil langkah proaktif dengan menjalinkan kerjasama dengan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) serta beberapa agensi kerajaan berkaitan untuk menjalankan penyelidikan mengenalpasti potensi dan strategi terbaik memajukan industri buluh.

Justeru itu, dengan pelaksanaan itu daerah Jeli mampu untuk mengetengahkan hasil produk buluh tempatan di pasaran domestik dan luar negara turut menjadi kenyataan.

“Selain itu, usaha ini dapat membangunkan potensi dan pengkomesialan teknologi pembuatan buluh yang menjadi perintis kepada usaha berkenaan,” katanya pada perasmian Bamboo World Xplorations 2017 (BWX 2017), di UMK Kampus Jeli, Kelantan, pada 19 Mac 2017.

Turut hadir, Naib Canselor UMK, Prof Dato’ Dr. Mortaza Mohamed, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Dato’ Dr. Ibrahim Che Omar, Pengerusi Global Innovation & Entrepreneurship Foundation (GIEF), Dato’ Ghazi Sheikh Ramli, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MAGIC), En. Ashran Dato’ Ghazi dan Presiden Malaysia Bamboo Society, Tuan Hj. Ahmad Mazlan.

Program BWX 2017 adalah anjuran UMK melalui Fakulti Sains Bumi (FSB) dengan kerjasama Global Innovation and Entrepreneurship Foundation (GIEF) telah berlangsung pada 18 sehingga 20 Mac 2017.  

Sementara itu, Prof. Dato’ Dr. Mortaza berkata, penganjuran program ini adalah bertujuan merapatkan hubungan antara UMK dengan masyarakat luar dalam memanfaatkan sumber alam semulajadi khususnya pengkomersilan produk buluh.

Katanya, program BWX2017 ini membawa visi yang jelas untuk mengetengahkan kesedaran masyarakat Jeli khususnya tentang pengkomersialan produk buluh disamping memberi pendedahan dan galakan kepada masyarakat setempat untuk menceburkan diri dalam industri buluh

“Bagi merealisasikan hasrat tersebut, pihak UMK telah menjalinkan kerjasama strategik dengan pihak GIEF beberapa agensi kerajaan dan syarikat swasta yang terlibat dengan mengambil bahagian dalam pameran dan karnival tersebut,” katanya.

Penganjuran program BWX 2017 juga adalah bertujuan untuk mendidik masyarakat dengan memberi fokus kepada masyarakat Jeli, pelajar dan ahli akademik universiti dengan memberi pendedahan menerusi pelbagai aktiviti, pameran dan ceramah berkaitan buluh serta produk berasaskan buluh.

Oleh : Syarimie Wosley      Foto : Al Azam Razi

PELAN tindakan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) secara bersepadu yang diperkenalkan oleh kerajaan merupakan satu gerakan pembaharuan bagi memberikan nafas baru kepada bidang pendidikan Sains dan Matematik yang telah dilaksanakan di peringkat persekolahan.

Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, YB. Datuk Dr. Mary Yap Kain Ching, berkata, pendekatan STEM Bersepadu ini membabitkan kerjasama kerajaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Universiti, warga pendidik, Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO) untuk menyumbang kepakaran yang menyokong usaha untuk menyediakan tenaga kerja berkemahiran tinggi sebagai persediaan menghadapi Transformasi Nasional 2050 (TN50)

Beliau berkata, STEM bersepadu ini menjadi teras kepada pembinaan kurikulum baru Sains dan Metematik yang lebih mempunyai nilai pengintegerasian pelbagai jenis bidang ilmu dan amalan bagi menjadikannya lebih menarik untuk dipilih oleh pelajar.

“Bidang STEM adalah pemacu utama pertumbuhan ekonomi pada masa akan datang dimana negara memerlukan STEM berbagai kepakaran bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing negara untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020.

“Justeru, bagi memenuhi hasrat ini sudah tentu pengetahuan dan budaya STEM perlu diterapkan kepada masyarakat dan pelajar serta menjadi sebahagian budaya untuk menggerakkan inovasi dari peringkat akar umbi dan menjadi lebih mudah untuk disebarluaskan,” katanya.

Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran National STEM Movement Chapter Negeri Kelantan dengan kerjasama Majlis Profesor Negara (MPN) Chapter Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kelantan, di Dewan Keusahawanan UMK Kampus Kota, Pengkalan Chepa, pada 26 Mac 2017.

Turut hadir, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) merangkap Pengerusi MPN Chapter UMK, Prof. Dato’ Dr. Ibrahim Che Omar, Pengerusi National STEM Movement, Prof. Dato’ Dr. Noraini Idris, Penolong Naib Canselor (Pembangunan Korporat dan Pengurusan Kualiti, Prof. Rosdi Ab. Rahman dan Pengarah JPN  Kelantan, Tuan Haji Jaafar Ismail.

Menurut Datuk Dr. Mary Yap, kerjasama ini amat penting dalam memupuk minat dan kesedaran pelajar sekolah terhadap aliran STEM.

Katanya, kerjasama itu boleh dilaksanakan menerusi inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) yang mana pihak berkaitan dalam pendidikan bersama-sama merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti untuk tujuan itu.

"Negara kekurangan pelajar yang meminati bidang sains dan teknologi pada peringkat sekolah dan kesannya telah dapat dirasakan pada peringkat universiti.

Justeru, Datuk Dr. Mary Yap mahu universiti harus mengambil peranan seumpama ini di samping mengenal pasti aspek-aspek yang perlu dititikberatkan dalam melonjakkan bilangan pelajar yang memilih aliran sains dan teknikal kepada nisbah 60:40 seperti yang dihasratkan.

Gerakan STEM Kebangsaan Cawangan Kelantan, adalah satu bentuk kerjasama antara MPN, UMK, Gerakan STEM Kebangsaan dan JPN Kelantan untuk menanam minat dalam kalangan pelajar terhadap STEM.

Program ini juga bakal menyediakan platform bagi peserta untuk berbincang, berkongsi maklumat, pengalaman isu terkini, cabaran dan strategi memartabatkan mata pelajaran STEM.

Dalam pada itu, Prof. Dato’ Dr. Noraini berkata pelaksanaan program STEM  perlu digembeleng kerana bilangan pelajar yang mengambil aliran STEM di negara kini semakin kronik.

"Untuk mencapai negara maju, kita memerlukan kuasa nisbah 60:40, namun kini jumlah pelajar di aliran STEM adalah sekitar nisbah 30:70 sahaja.

"Kita mahu langkah drastik dilaksanakan untuk memastikan kita melangkah seiring dengan negara-negara maju lain seperti Singapura yang sudah jauh ke hadapan dalam pelbagai aspek," katanya.

Sementara itu, Prof. Dato’ Dr. Ibrahim berkata, negara memerlukan kepakaran dalam berbagai displin sains dan teknologi untuk mewujudkan inovasi dan produk baru dalam usaha untuk menjayakan program Transformasi Nasional (TN50).

Katanya, pelbagai program telah dan sedang dilaksanakan untuk memperkasakan STEM iaitu program pengukuhan STEM, program bicara rakyat yang bermatlamat untuk memberi pendedahan kepada guru, ibu bapa dan masyarakat berkenaan kepentingan kesedaran mengaplikasikan ilmu sains dan teknologi.

Katanya, selain itu, program Prof@School yang diperkenalkan itu adalah bertujuan untuk memanfaatkan kepakaran profesor ikon di sekolah seluruh negeri Kelantan.

“Profesor at Scholl (Prof@School) adalah merupakan program mentor-mantee yang akan membabitkan 75 buah sekolah di seluruh Kelantan yang akan berkongsi kemahiran dan kepakaran mereka untuk membantu sebagai pakar rujuk dalam memperkasakan bidang kritikal seperti STEM.

“Mereka ini akan berada di semua sekolah sepanjang tahun untuk menyampaikan kepakaran dan menjayakan setiap projek-projek yang dilaksanakan bersama-sama kerana para profesor ini adalah milik masyarakat  dan profesor ini mesti berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan masyarakat.

“Ini adalah sumbangan yang amat besar, sekiranya profesor UMK dapat membantu melahirkan generasi muda yang berpendidikan STEM di masa hadapan,” ujarnya.

Oleh : Aiman Syazwan    Foto : Mohd Al Azam Razi

UNIVERSITI Malaysia Kelantan (UMK) diberi penghormatan menjadi tuan rumah Pertandingan Pidato Piala YB Tok Pa anjuran persatuan Himpunan Siswazah Kelantan (HIMSAK) 2017 yang berlangsung di UMK Kampus Kota, Pengkalan Chepa, Kelantan, pada 19 Mac 2017.

Program julung kali diadakan oleh UMK dan HIMSAK ini melibatkan penyertaan seramai 83 pemidato dari kalangan pelajar universiti, sekolah dan orang awam.

Pertandingan Pidato Piala YB Tok Pa ini dibahagikan kepada tiga kategori iaitu kategori Terbuka, Pemuda dan Puteri yang berlangsung selama tiga hari bermula pada 17 hingga 19 Mac 2017 di tiga lokasi iaitu kampus Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian, Universiti Teknologi Mara kampus Kota Bharu dan UMK.

Menurut Presiden HIMSAK, Dato’ Mohd Faizal Daud, penganjuran Pidato Piala YB Dato’ Pa diadakan bukan sahaja bertujuan untuk mengasah bakat baharu dalam bidang pemidato tetapi pertandingan ini juga bermatlamatkan untuk memberi input baik serta pendedahan setiap isu yang dilontarkan oleh para peserta.

Beliau berkata, melalui penglibatan para peserta itu dapat membuka minda dengan lebih jauh lagi dalam sebarang isu yang diberikan.

“Kita dapat lihat peserta memiliki idea yang bernas untuk diucapkan malah mereka berjaya dan berani mempertahankan idea mereka dengan cara tersendiri dan inilah objektif utama kita menganjurkan pertandingan ini.

“Selaras dengan program Tranformasi Nasional 2050 yang digerakkan oleh Perdana Menteri di seluruh Malaysia dimana kita yakin belia dan anak muda Kelantan mempunyai idea yang baik untuk dibukukan nanti,” katanya pada Majlis Penutup Pertandingan Pidato Piala YB Tok Pa yang disempurnakan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, YB Dato’ Seri Mustapa Mohamed.

Turut hadir, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UMK, Prof. Dato’ Abd. Aziz Ab. Latif, dan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, En. Jaafar Ismail

Oleh : Syarimie Wosley dan Aiman Syazwan     Foto : Abd. Halim Abd . Aziz

UNIVERSITI Malaysia Kelantan (UMK) menerima pengiktirafan Malaysian Book of Record (MBOR) untuk Penanaman Pokok Karas Terbanyak dengan catatan rekod sebanyak 6,000 anak pokok karas atau gaharu di Bukit Gaharu, Taman Agro UMK Kampus Jeli, Kelantan, pada 21 Mac 2017.

Catatan rekod baharu itu berjaya mengatasi rekod lama yang dibuat oleh Pejabat Ahli Parlimen Ledang, Johor, yang menanam sebanyak 3004 anak pokok gaharu pada Disember 2016.

Program penanaman pokok gaharu yang di kategorikan antara spesis pokok terancam itu adalah anjuran Fakulti Sains Bumi (FSB) dengan kerjasama Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MITB) dan TESCO.

Majlis penyerahan plak sijil pengikitirafan rekod baharu itu telah disempurnakan oleh wakil MBOR, En. Muhammad Shukri Hairon Nahar kepada Pengarah Hutan Ladang  MTIB, Tn. Hj. Kamaruzaman Othman dan Pensyarah Kanan FSB, Prof. Madya Dr. Hashim Md Noor  dengan disaksikan oleh Penyelaras Program,  Dr. Noor Janatun Naim Jemali.

Turut hadir, Ketua Jabatan FSB, Encik Zulhazman Bin Hamzah, Timbalan Dekan, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi, Prof. Madya Dr. Julie Juliewatty Mohamed dan Ketua Jabatan Penolong Pengarah Hutan Ladang MTIB, En. Mohd Zamakhsyary Mustapa.

Menurut Tn. Hj. Kamaruzaman, program  penanaman pokok karas terbanyak di Malaysia ini adalah kesinambungan kepada termeterainya perjanjian bagi Program Penghijauan Bumi yang dibuat  pada 17 Februari 2014 bagi penanaman 10,500 pokok.

Beliau berkata, sehingga kini sebanyak 4000 pokok Karas dan 500 rumpun Buluh Madu telah ditanam di kawasan Taman Agro dan  penanaman 6,000 pokok Karas pada hari ini adalah bagi melengkapkan penanaman di bawah perjanjian tersebut.

“Syukur ke hadrat Allah SWT di atas izin dan rahmat-Nya pada hari ini percubaan bagi menanam pokok karas terbanyak di Malaysia ini telah berjaya disempurnakan dan seterusnya disahkan oleh wakil MBOR yang turut bersama-sama kita memantau proses penanaman pokok gaharu ini,” katanya pada majlis Program Sambutan Hari Perhutanan Sedunia 2017 dan MBOR bagi Penanaman Pokok Karas Terbesar, di Taman Agro UMK kampus Jeli.

Tambah beliau, industri Karas dan Gaharu telah lama bertapak di negara ini dan bukanlah sesuatu yang baru pada kita semua kerana telah sekian lama menjadi kegunaan seharian sebagai bahan aromaterapi, minyak wangi serta sabun dan lain-lain kegunaan lagi. 

“Saya juga difahamkan bahawa industri Karas dan Gaharu di negara ini mula meningkat populariti dengan mendadak bermula tahun 2005 dan tahun demi tahun, industri ini dilihat berkembang pesat dengan bertambahnya bilangan ladang Karas di Malaysia. 

“Berdasarkan statistik eksport Malaysia 2016, nilai eksport ba

gi produk Karas dan gaharu mencatat RM15.16 juta mencatatkan peningkatan sebanyak 15 peratus jika dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak RM13.19 juta,” ujar beliau.

Manakala dari segi penanam Karas pula, sehingga Mac 2017, sebanyak 115 syarikat/individu telah berdaftar dengan MTIB dengan keluasan sebanyak 1,491 ha dan 1.34 juta pokok Karas yang telah ditanam.

Sementara itu, Prof. Madya Dr. Hashim selaku Ketua Projek Penanaman Gaharu berkata, program penanaman  pokok karas ini adalah sempena Sambutan Hari Perhutanan Sedunia 2017 (kali ke 46)  yang disambut pada tarikh 21 Mac setiap tahun dan program ini juga adalah sempena sambutan 10 tahun penubuhan UMK. 

Katanya, pada hari ini kita telah berjaya memecahkan rekod penanaman terbesar pokok Karas di Malaysia dengan menanam 6,000 pokok karas di dua kawasan terpilih di Agropark yang membabitkan keluasaan 2.4 hektar yang sekaligus berjaya memecahkan rekod lama MBOR.

“Projek penanaman anak pokok karas ini membabitkan seramai 450 peserta termasuk 50 pensyarah serta ahli Kelab ExploRimba SEH yang bermula seawal jam 7.30 pagi dan anak pokok karas terakhir berjaya diselesaikan pada jam 12 tengahari.

“Pemilihan spesies pokok Karas dibuat memandangkan kepada potensi pokok ini dalam pengeluaran gaharu (minyak gaharu dan kayu gaharu) yang bernilai tinggi dan kita mendapat tahu yang kayu gaharu gred terbaik dapat dijual pada harga melebihi RM15,000.00 sekilogram manakala harga minyak gaharu boleh mencecah RM50,000.00 sekilogram,” katanya.

Tambah Prof. Madya Dr. Hashim, objektif program penanaman pokok karas ini juga bertujuan untuk pemeliharaan biodiversiti dan program penghijauan kampus.

“Harapan kami pokok karas yang ditanam pada hari ini dapat hidup subur dan tumbuh menjadi hutan karas yang produktif,” katanya.

Page 1 of 54

HOT TOPIC