Visi,Misi dan Objektif

VISI


Menjadi peneraju pembangunan insan seimbang dan holistik bercirikan keusahawanan bagi kesejahteraan global

MISI

Kami menyediakan program akademik dan latihan berkualiti dan releven, penyelidikan dan inovasi dengan nilai komersial tinggi, perkhidmatan yang efektif dan efisien dan mengutamakan persekitaran kondusif serta memenuhi tanggungjawab sosial

MOTO


"Keusahawanan Teras Kami"

TRANSFORMATIVE * ENTREPRENEURIAL * EXCELLENT

Sumber Manusia

Menyediakan sumber manusia yang berpengetahuan, kompeten, berintegriti, berkualiti dan profesional.

Kewangan

Menjana pendapatan dan mengoptimumkan perbelanjaan yang dapat menyokong kelestarian universiti

Akademik dan Antarabangsa

Membangun program pengajian serta aktiviti akademik Universiti yang lebih dinamik dan berdaya saing di peringkat global

Penjenamaan

Mencipta imej dan identiti tersendiri yang menggambarkan reputasi sesebuah organisasi melalui petunjuk yang ketara

OBJEKTIF
Human Resource
Finance
Academic and International
Branding
Research
Entrepreneurship
Governance

Penyelidikan dan Inovasi

Menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang mampu memberi impak kepada masyarakat melalui libatsama universiti, kerajaan,industri dan komuniti.

Keusahawanan dan Sosio-Ekonomi

Menerapkan budaya keusahawanan yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, persekitaran dan industri

TADBIR URUS DAN TRANSFORMASI PENYAMPAIAN

Memperteguh tadbir urus yang efisen dan sistematik serta membangun infostruktur bagi menyokong persekitaran kodusif

Apa kata pelajar antarabangsa kami?

Kemaskini Terakhir: 16 November 2020

E-Community 

Hubungi

Universiti Malaysia Kelantan
16300 Bachok,
Kelantan

Tel: +609-771 7000/ +609-779 7400/ +609-779 7000

 

Search

  • INTERNATIONAL
  • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)
  • UMUM
  • PRASISWAZAH
  • PASCASISWAZAH
  • PENTADBIRAN
  • AKADEMIK
  • KALENDAR
  • PENERBITAN