A- A A+
logoumkmerdeka2017

PERMOHONAN MAKLUMAT

Permohonan maklumat adalah tertakluk kepada Pemilik Data dan perlu diluluskan oleh Ketua Jabatan. Terdapat dua kategori yang tidak dapat diberikan kepada umum seperti berikut:

 

1) Data Sulit dan Maklumat Terhad

Data kategori ini mengandungi unsur‐unsur sensitif seperti agama, bangsa, kaum dan lain‐lain maklumat yang telah diklasifikasikan sebagai sensitif.

 

2) Data dan Maklumat Rahsia

Data kategori ini mengandungi maklumat peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat kediaman, nombor telefon, PNGK dan lain‐lain yang tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

 

Muat Turun Borang: Klik Disini

HOT TOPIC