A- A A+
logoumkmerdeka2017

Data Terbuka UMK

Latar Belakang

Data terbuka merujuk data kerajaan yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif kerajaan berpaksikan rakyat.

Pelaksanaan data terbuka dapat meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara melalui industri/inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan.

Maklumat lanjut mengenai Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam boleh dirujuk melalui pekeliling berikut:
Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2015 - Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam

 

Data Terbuka Universiti Malaysia Kelantan

BIL TAJUK PAUTAN
 1 BILANGAN PROGRAM PENGAJIAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN BAGI PERINGKAT PHD DI UNIVERSITI AWAM 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINI
 2  BILANGAN PROGRAM PENGAJIAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN BAGI PERINGKAT SARJANA DI UNIVERSITI AWAM 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINI
3 BILANGAN PROGRAM PENGAJIAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN BAGI PERINGKAT SARJANA MUDA DI UNIVERSITI AWAM 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINI
4 BILANGAN PROGRAM PENGAJIAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN BAGI PERINGKAT LAIN-LAIN DI UNIVERSITI AWAM 2015
(data dihantar dan dimasukkan bersama agensi lain dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi)
KLIK DISINILast modified on Ahad, 22 Januari 2017 14:33

HOT TOPIC