A- A A+
logoumkmerdeka2017

Oleh : Aiman Syazwan Foto : Al Azam Razi

KESEDARAN dalam membudayakan sifat keusahawanan penting dalam menggalakkan pembangunan modal insan dan cabaran dari aspek ekonomi negara.

Naib Canselor UMK, YBhg. Prof. Dato’ Dr. Mortaza Mohamed berkata, sebenarnya bidang keusahawanan ini adalah untuk memastikan kita relevan pada masa akan datang untuk membentuk sistem kerja yang lebih agresif, dinamik dan berdaya saing.

“UMK merupakan sebuah universiti yang sepatutnya mengetuai inisiatif keusahawanan negara untuk melahirkan usahawan-usahawan yang mahir dalam bidang perniagaan.

“Oleh itu, penyertaan golongan muda dalam bidang keusahawanan adalah merupakan salah satu inisiatif untuk mengalakkan berniaga menerusi penyediaan bantuan dan program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan,” katanya pada Karnival Pendidikan Kerjaya dan Keusahawanan 2016 anjuran UMK Business Ventures Sdn Bhd dengan Kerjasama PPD Bachok dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, di Pejabat Pelajaran Daerah Bachok (PPD), Bachok, Kelantan.

Sempena karnival itu, pelbagai pameran dan gerai usahawan disediakan sepanjang program  yang berlangsung selama tiga hari bermula 23 hingga 26 Mac 2016.

Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan (JPN), YBhg. Dato’ Haji Abdul Aziz Abdullah, program ini adalah hasil kerjasama UMKBV yang menjadi  rakan kongsi dalam aktiviti pendidikan.

“Jalinan kerjasama ini merupakan salah satu langkah yang proaktif antara Pejabat Pelajaran Daerah Bachok (PPD) bersama UMK untuk melahirkan generasi yang berinovasi dalam bidang keusahwanan.

“Pendidikan merupakan satu agenda negara yang besar perlu ada permuafakatan dari pelbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan negara agar dapat bersaing sehingga ke peringkat global,” ujarnya.

Tambah beliau, usaha dan jalinan kerjasama untuk mencari peluang membuat jaringan atau hubungan kerjasama dengan pelbagai pihak khususnya Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan (NGO).

“Kita perlu berusaha ke arah langkah inovatif dan kreatif pada abad ke- 21 yang menekankan kepada empat aspek utama iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan pemikiran kreatif,” katanya.

Link to UMK Emedia Gallery : http://emedia.umk.edu.my/gallery/index.php?/category/222

Published in Latest News

Foto : Ab. Halim Ab. Aziz

UNIVERSITI Malaysia Kelantan Business Ventures (UMKBV), sayap perniagaan UMK,  menyumbangkan keuntungan perniagaan berjumlah RM 3 juta yang diperoleh  tahun 2015 kepada UMK pada  satu majlis yang diadakan di UMK Kampus Jeli. 

Majlis disempurnakan Pengerusi Lembaga Pengarah UMKBV, YB. Dato Hanafi Mamat kepada Naib Canselor UMK, Prof. Dato Dr Mortaza Mohamed. Turut hadir ialah  Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), Prof. Dato’ Dr. Ibrahim Che Omar.

Menurut Dato Hanafi, sumbangan tersebut membuktikan keupayaan sayap perniagaan UMK mampu mengukuhkan kegiatan perniagaanya dan seterusnya membantu menjayakan agenda universiti bagi menjamin kelestarian kewangan.

Prof. Dato’ Dr. Ibrahim berkata sumbangan itu akan digunakan sepenuhnya untuk menterjemahkan hasil penyelidikan bagi tujuan pengkomersialan melalui kerjasama dengan industri kecil dan sederhana tempatan.

“Kini sebanyak 12 produk penyelidikan sedang dalam pertimbangan untuk dikomersialkan, “ katanya.

“Ia juga digunakan untuk mewujudkan syarikat yang akan  bekerjasama dengan UMKBV bagi menghasilkan produk pertanian yang bernilai komersial di tanah milik UMK dan selebihnya  akan digunakan untuk membantu menghasilkan sekurang-kurangnya 200 usahawan pelajar dan  alumni UMK berasaskan syarikat pelajar dalam kampus,” katanya.

Sumbangan itu dilihat sebagai satu usaha yang memantapkan  tujahan keusahawanan bagi UMK dengan strategi kerjasama pintar dalam mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan bagi menjayakan kecemerlangan

Pada majlis sama, dua syarikat pelajar telah menanda tangani Memorandum Persetujuan dengan syarikat luar untuk memulakan perniagaan bagi mengkomersialkan hasil penyelidikan.

Syarikat Mekar Permai Enterprise menanda tangani Memorandum Persetujuan dengan Syarikat Vega West Sdn Bhd membabitkan pemasaran makanan ternakan ikan ke seluruh Negara dengan kadar 80 tan sebulan HyperGlory Enterprise dengan Syarikat Sonar Sdn Bhd untuk meningkatkan pemasaran produk bahan pencuci serba boleh.

Dengan menjayakan perniagaan dalam kampus ini, pelajar mampu memperoleh pendapatan sehingga RM5000 sebulan.

Ini merupakan matlamat UMK untuk menghasilkan graduan yang bukan mencari pekerjaan tetapi menyediakan peluang pekerjaan untuk orang lain. UMK mensasarkan sebanyak  20 peratus daripada graduan menjadi usahawan berjaya.

Sementara itu, Prof. Dato’ Dr. Ibrahim berkata, UMKBV adalah sayap perniagaan bagi universiti dan matlamatnya adalah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti perniagaan dalam usaha menjana pendapatan yang boleh di manfaatkan oleh universiti.

Katanya, majlis penyerahan sumbangan ini membuktikan bahawa UMKBV telah mampu membantu dengan memberi sumbangan selain daripada keuntungan yang diperolehi untuk menjayakan aktiviti-aktiviti di universiti.

“Melalui sumbangan ini kita akan membantu syarikat-syarikat yang mahu memulakan perniagaan atau membesarkan perniagaan dengan suntikan modal permulaan bagi perniagaan yang dijalankan.

“Kita juga akan memberi peluang kepada usahawan-usahawan dengan kerjasama staf universiti untuk memulakan perniagaan khususnya membabitkan penggunaan aset yang ada di universiti,” jelas beliau.

Published in Latest News

HOT TOPIC