A- A A+
logoumkmerdeka2017

Visi, Misi dan Objektif

VISI

Peneraju pembangunan modal insan bercirikan keusahawanan bagi kesejahteraan global.MISI

UMK menyediakan :

  • - Program akademik berkualiti dan relevan,
  • - Penyelidikan dan inovasi dengan nilai komersial tinggi,
  • - Perkhidmatan yang memenuhi tanggungjawab sosial, yang mampu meningkatkan daya saing dalam keusahawanan,

UMK sentiasa mengutamakan keperluan pelanggan dan memenuhi kehendak pasaran dengan menyediakan persekitaran yang kondusif; dan Warga UMK yang berpengetahuan, berkemahiran dan komited mengamalkan budaya kerja profesional, mengurus secara partisipatif serta melaksanakan penambahbaikan berterusan.

 

MOTO 
Keusahawanan Teras Kami

 

OBJEKTIF

  • - Menyediakan sumber manusia yang berpengetahuan, kompeten, berintegriti, berkualiti dan profesional.
  • - Menjana pendapatan dan mengoptimumkan perbelanjaan yang dapat menyokong kelestarian universiti.
  • - Membangun program pengajian serta aktiviti akademik Universiti yang lebih dinamik dan berdaya saing di peringkat global.
  • - Menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang mampu memberi impak kepada masyarakat melalui libatsama universiti, kerajaan, industri dan komuniti.
  • - Menerapkan budaya keusahawanan yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, persekitaran dan industri.
  • - Memperteguh tadbir urus yang efisen dan sistematik serta membangun infostruktur dan infrastruktur bagi menyokong persekitaran kondusif.
  • - Mencipta imej dan identiti tersendiri yang menggambarkan reputasi sesebuah organisasi melalui petunjuk yang ketara.

 

 

HOT TOPIC