A- A A+
logoumkmerdeka2017

Visi, Misi dan Objektif

Tagline

Entrepreneurship is Our Thrust
TRANSFORMATIVE * ENTREPRENEURIAL * EXCELLENCE

 

Visi
Menjadi peneraju pembangunan insan seimbang dan holistik bercirikan keusahawanan bagi kesejahteraan global.Misi
Kami menyediakan program akademik dan latihan berkualiti dan releven, penyelidikan dan inovasi dengan nilai komersial tinggi, perkhidmatan yang efektif dan efisyen dan mengutamakan persekitaran kondusif serta memenuhi tanggungjawab sosial.

 

Objektif Strategik

Sumber Manusia

SUMBER MANUSIA
Menyediakan sumber manusia yang berpengetahuan, kompeten, berintegriti, berkualiti dan profesional.

Kewangan

KEWANGAN
Membina kewangan yang mampan dalam mengekalkan kelestarian universiti.

Akademik dan Antarabangsa

AKADEMIK DAN ANTARABANGSA
Membangun program pengajian serta aktiviti akademik Universiti yang lebih dinamik dan berdaya saing di peringkat global.

Penyelidikan dan Inovasi

PENYELIDIKAN DAN INOVASI
Menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang mampu memberi impak kepada masyarakat melalui libatsama universiti, kerajaan, industri dan komuniti.

Keusahawanan dan Socio

KEUSAHAWANAN DAN SOSIO-EKONOMI
Menerapkan budaya keusahawanan yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, persekitaran dan industri.

Tadbir Urus dan Tranformasi Penyampaian

TADBIR URUS DAN TRANSFORMASI PENYAMPAIAN
Memperteguh tadbir urus yang efisen dan sistematik serta membangun infostruktur dan infrastruktur bagi menyokong persekitaran kondusif.

Penjenamaan

PENJENAMAAN UNTUK PENJAJARAN STARTEGIK
Mencipta imej dan identiti tersendiri yang menggambarkan reputasi sesebuah organisasi melalui petunjuk yang ketara dan tidak ketara.

 

Kemaskini 6 September 2017

HOT TOPIC