A- A A+
logoumk10tahun

Visi, Misi dan Objektif

Tagline

Entrepreneurship is Our Thrust
TRANSFORMATIVE * ENTREPRENEURIAL * EXCELLENCE

 

Visi
Peneraju pembangunan modal insan bercirikan keusahawanan bagi kesejahteraan global.Misi
UMK menyediakan :

 • Program akademik berkualiti dan releven
 • Penyelidikan dan inovasi dengan nilai komersial tinggi
 • Perkhidmatan yang memenuhi tanggungjawab social yang mampu meningkatkan daya saing dalam keusahawanan

UMK sentiasa mengutamakan keperluan pelanggan dan memenuhi kehendak pasaran dengan menyediakan persekitaran kondusif ; dan Warga UMK berpengetahuan, berkemahiran dan komited mengamalkan budaya kerja profesional, mengurus secara partisipatif serta melaksanakan penambahbaikan berterusan.Objektif

 • Menyediakan program pengajian dan latihan dengan memberi penekanan kepada pembudayaan keusahawanan dan pembangunan insaniah.
 • Menerajui agenda pendidikan keusahawanan dalam pengajian tinggi
 • Menyediakan infrastruktur yang kondusif dan sistem sokongan yang berkualiti sebagai asas kepada pembangunan Universiti Keusahawanan
 • Menjadikan universiti relevan kepada masyarakat dan industri melalui keusahawanan sosial (social entrepreneurship).
 • Membangun modal insan berkualiti yang menyumbang dengan efektif kepada pembangunan negara dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
 • Memperkasakan keupayaan staf dalam aspek pembelajaran sepanjang hayat (PSH), penyelidikan dan inovasi, kepimpinan dan pengurusan.
 • Mengamalkan sistem tadbir urus yang efektif serta berintegriti tinggi dalam semua aspek pengurusan.

 

Teras Strategik

 • Membangun dan mengantarabangsakan program pengajian Universiti
 • Membudayakan penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan
 • Membangun infrastruktur yang menyokong falsafah pembangunan Universiti Keusahawanan.
 • Menyediakan sumber manusia yang berpengetahuan, kompeten dan berintegriti melalui amalan sistem pengurusan dan tadbir urus yang mantap
 • Menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan industri.

 

HOT TOPIC