A- A A+
logoumkmerdeka2017

PROGRAM TURUN PADANG BANTU TENAGA PAKAR AHLI CENDEKIAWAN DAN AKADEMIK MAJUKAN NEGARA

MAJLIS Profesor Negara (MPN) sentiasa memainkan peranan penting dalam menggembeleng kepakaran serta tenaga kumpulan profesornya dan para akademik dengan menganjurkan pelbagai program terancang dan berstrategik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dan pembangunan negara.

Published in Latest News

LIFE SKILLS THROUGH AMERICAN SPORTS CETUS INSPIRASI KEPADA 100 PELAJAR SEKOLAH DI KELANTAN

UNIVERSITI Malaysia Kelantan (UMK), Yayasan Akademik Sukan Asia (ASA) dan Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia menganjurkan program “Kemahiran Hidup melalui Sukan Amerika” dalam membina keupayaan dan pembangunan sukan untuk manfaat kesihatan fizikal serta psikologi membabitkan sekolah-sekolah tempatan di seluruh negeri Kelantan.

Published in Latest News


SAINS ON WHEELS PENTING TINGKATKAN MINAT PELAJAR KEPADA STEM

KERJASAMA Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDeC) serta pihak industri dalam melaksanakan program yang menggalakkan pembelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) di kalangan pelajar-pelajar sekolah mampu menanggani kemerosotan minat terhadap pembelajaran tersebut.

Published in Latest News

MESYUARAT TNC/REKTOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) KE 43 (Bil.3/2014) MEDIUM PENTING PERKASA SEKTOR PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

INSTITUSI Pengajian Tinggi Awam (IPTA) perlu bekerjasama dalam memberi input dan maklumbalas untuk penghasilan blueprint Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menekankan garis panduan dalam aspek pembangunan pendidikan seiring dengan agenda kerajaan.

Published in Latest News

HOT TOPIC