A- A A+
logoumkmerdeka2017

Yuran Pengajian Prasiswazah

BIL  JENIS YURAN RATE (RM) 
 Yuran One Off
1 Yuran Pendaftaran  100.00
2 Yuran Ko-Kurikulum 300.00
3 Kad Matrik 50.00
4 Wang Hemat Diri 100.00
5 Minggu Mesra Mahasiswa / Orientasi 300.00
6 Alumni 50.00
7 Yuran Keusahawanan 100.00
8 Buku Struktur Kursus 25.00
9 Graduasi 300.00
Jumlah:  1,325.00
 Yuran Pengajian

10

Fakulti Keusahawanan & Perniagaan 950.00
Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan  
   * Sarjana Muda Teknologi Kreatif 1,150.00
   * Sarjana Muda Pengajian Warisan 1,000.00
Fakulti Perubatan Veterinar 1,462.00
Fakulti Industri Asas Tani 1,150.00
Fakulti Sains Bumi 1,150.00
Fakulti Senibina dan Ekistik 1,150.00
Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejahteraan 950.00
 Yuran Sampingan
11  Tabung Kebajikan Pelajar 25.00 
12   Persatuan Mahasiswa Pelajar (PMUMK)  30.00 
13   Kegiatan Kolej Kediaman  20.00 
14  Pengangkutan 100.00
15  Penginapan Pelajar 400.00
16  Kegiatan Pemajuan Pelajar 100.00
17  Insurans Kelompok 25.00
18  Yuran Komputer & ICT 200.00
19  Perkhidmatan Kesihatan 30.00
20  Perpustakaan 50.00
Jumlah:  980.00

BAYARAN SEMASA PELAJAR MENDAFTAR (SEMESTER 1)

 BIL FAKULTI  KADAR (RM) 
1  Fakulti Keusahawanan & Perniagaan  3,255.00 
  2   Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan  
* Sarjana Muda Teknologi Kreatif 3,455.00
* Sarjana Muda Pengajian Warisan 3,305.00
3  Fakulti Perubatan Veterinar  3,767.00
4  Fakulti Industri Asas Tani  3,455.00
 Fakulti Sains Bumi 3,455.00
 Fakulti Senibina dan Ekistik 3,455.00 
7  Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejanteraan 3,255.00

YURAN MAKSIMUM SEMESTER 2 HINGGA 8/10

 BIL FAKULTI  KADAR (RM) 
1  Fakulti Keusahawanan & Perniagaan  1,930.00
  2   Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan  
* Sarjana Muda Teknologi Kreatif 2,130.00
* Sarjana Muda Pengajian Warisan 1,980.00
3  Fakulti Perubatan Veterinar 2,442.00
4  Fakulti Industri Asas Tani  2,130.00
 Fakulti Sains Bumi 2,130.00
 Fakulti Senibina dan Ekistik 2,130.00
7  Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejanteraan 1,930.00

ANGGARAN JUMLAH MAKSIMUM BEYARAN KESELURUHAN PENGAJIAN

 BIL FAKULTI  KADAR (RM) 
1  Fakulti Keusahawanan & Perniagaan  16,765.00
  2   Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan  
* Sarjana Muda Teknologi Kreatif 18,365.00
* Sarjana Muda Pengajian Warisan 17,165.00
3  Fakulti Perubatan Veterinar  25,745.00
4  Fakulti Industri Asas Tani 18,365.00
 Fakulti Sains Bumi 18,365.00
 Fakulti Senibina dan Ekistik 18,365.00
7  Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejanteraan 16,765.00

HOT TOPIC