Visi, Misi dan Objektif

VISI


Menjadi peneraju pembangunan insan seimbang dan holistik bercirikan keusahawanan bagi kesejahteraan global

MISI

Kami menyediakan program akademik dan latihan berkualiti dan releven, penyelidikan dan inovasi dengan nilai komersial tinggi, perkhidmatan yang efektif dan efisien dan mengutamakan persekitaran kondusif serta memenuhi tanggungjawab sosial

MOTO


"Keusahawanan Teras Kami"

TRANSFORMATIVE * ENTREPRENEURIAL * EXCELLENT

7 TERAS

SUMBER MANUSIA

Menyediakan sumber manusia yang berpengetahuan, kompeten, berintegriti, berkualiti dan profesional.

KEWANGAN

Menjana pendapatan dan mengoptimumkan perbelanjaan yang dapat menyokong kelestarian universiti

AKADEMIK DAN ANTARABANGSA

Membangun program pengajian serta aktiviti akademik Universiti yang lebih dinamik dan berdaya saing di peringkat global

PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Menghasilkan penyelidikan dan inovasi yang mampu memberi impak kepada masyarakat melalui libatsama universiti, kerajaan,industri dan komuniti.

KEUSAHAWANAN DAN SOCIOEKONOMI

Menerapkan budaya keusahawanan yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat, persekitaran dan industri

TADBIR URUS DAN TRANFORMASI PENYAMPAIAN

Memperteguh tadbir urus yang efisen dan sistematik serta membangun infostruktur bagi menyokong persekitaran kodusif

PENJENAMAAN UNTUK PENJAJARAN STRATEGIK

Mencipta imej dan identiti tersendiri yang menggambarkan reputasi sesebuah organisasi melalui petunjuk yang ketara

E-COMMUNITY 
Kemaskini pada 26 September 2022
Image

IKUTI KAMI

HUBUNGI KAMI

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
16300 Bachok,
Kelantan.
09-7797000
pkk@umk.edu.my


UMK KAMPUS KOTA
Pengkalan Chepa,
16100 Kota Bharu,
Kelantan.
09 - 771 7000
pkk@umk.edu.my


UMK KAMPUS JELI
17600 Jeli,
Kelantan.
09-9477000 / 09-9477200
pkk@umk.edu.my